KONKURS FOTOGRAFICZNY “JESIENNA KOMPOZYCJA… Z KSIĄŻKĄ”

Z okazji zbliżającej się NOCY BIBLIOTEK 2021, odbywającej się w tym roku pod hasłem CZYTANIE WZMACNIA, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym “JESIENNA KOMPOZYCJA… Z KSIĄŻKĄ”.

Celem Konkursu jest zaangażowanie odbiorców, rozwój kreatywności oraz promowanie twórczej aktywności.

Uczestnikami Konkursu mogą być Czytelnicy Biblioteki Samorządowej w Żukowie w wieku 0 – 130 lat.
Dzieci, by wziąć udział w Konkursie, muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
Poprzez zgłoszenie do udziału w Konkursie rodzic/opiekun prawny dziecka potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego warunki i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego KSIĄŻKĘ W JESIENNEJ ARANŻACJI wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
Plik ze zdjęciem w postaci cyfrowej w formacie .png, .jpg, .jpeg w rozdzielczości należy nazwać imieniem i nazwiskiem Uczestnika konkursu.
Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie zdjęcia wykonanej pracy wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej Organizatora www.bibliotekazukowo.pl na adres 
promocja@bibliotekazukowo.pl w terminie do 9. października 2021 roku, do godziny 23:59.

CZEKAMY NA WASZE PRACE!!!

Jesienna aranżacja z książką – regulamin konkursu
FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-JESIENNA KOMPOZYCJA Z KSIĄŻKĄ
FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-JESIENNA KOMPOZYCJA Z KSIĄŻKĄ

COPYRIGHT © 2017  |  Regulamin
REALIZACJA:
Wróć do góry