Kartuskie legendą malowane – konkurs plastyczny i literacki

Serdecznie zapraszamy w imieniu własnym, Starosty Kartuskiego oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach do udziału w konkursach plastycznym i literackim “Kartuskie legendą malowane”.
Regulamin i niezbędne oświadczenia znajdują się w załącznikach poniżej.
Prace można składać w siedzibie głównej Biblioteki Samorządowej w Żukowie, ul. 3. Maja 9b, do dnia 23. sierpnia 2021 roku.

Kartuskie legendą malowane – konkurs plastyczny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Organizatorem konkursu jest Starosta Kartuski oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach we współpracy z bibliotekami gminnymi z powiatu kartuskiego.

Cel konkursu:
– kształtowanie przynależności i tożsamości regionalnej
– promocja miejscowości powiatu kartuskiego
– rozbudzenie i kreowanie wyobraźni plastycznej i literackiej młodych twórców
– przybliżenie bogactwa legend i podań regionu kartuskiego.

Temat konkursu:
– stworzenie pracy plastycznej inspirowanej legendami i podaniami ziemi kartuskiej – praca w
dowolnej formie plastycznej (z wyłączeniem rysunku kredkami) – malarska, wycinanka,
papieroplastyka, grafika itp.
– obowiązujący format – A 3
– prace należy obramować, przygotowując do wystawy.

Uczestnicy konkursu:
– w konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 do 11 lat.

Warunki uczestnictwa:
– praca powinna zawierać opis :
– tytuł pracy, imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, nr tel. kontaktowego autora,
– nazwę miejscowości dotyczącej legendy;
– praca musi mieć charakter autorski i nie może być odtworzeniem ilustracji już istniejących,
– do konkursu należy zgłosić 1 pracę oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
stanowiącą załącznik do regulaminu
– prace należy nadesłać lub przynieść do Biblioteki Publicznej w poszczególnych
gminach powiatu kartuskiego (Biblioteki Samorządowej w Kartuzach)

Kryteria oceny prac:
– zgodność z tematem
– estetyka wykonania
– pomysłowość
– samodzielność wykonania
– terminowość nadesłania prac.

Termin nadesłania prac upływa 23 sierpnia 2021 r.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi we wrześniu br.
Uczestnicy otrzymają dyplomy oraz książkę za udział, a nagrodzeni i wyróżnieni – nagrody rzeczowe.
Organizator zastrzega sobie prawo do przejęcia i ekspozycji nadesłanych na konkurs prac.
Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Danuta Rzepka tel. kontakt. 504 513 135

——————————————————————————————————————-

Kartuskie legendą pisane – konkurs literacki

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

Organizatorem konkursu jest Starosta Kartuski oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach we współpracy z bibliotekami gminnymi z powiatu kartuskiego.

Cel konkursu:
– kształtowanie przynależności i tożsamości regionalnej
– promocja miejscowości powiatu kartuskiego
– rozbudzenie i kreowanie wyobraźni literackiej twórców

Temat konkursu:
Zadaniem uczestnika konkursu będzie napisanie – stworzenie legendy, baśni dotyczącej miejscowości z terenu powiatu kartuskiego. Praca literacka nie może być wcześniej gdziekolwiek publikowana.

Uczestnicy konkursu:
– w konkursie mogą wziąć udział dzieci powyżej 12 lat, młodzież oraz dorośli.

Warunki uczestnictwa:
– praca powinna zawierać opis :
– tytuł, imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, nr tel. kontaktowego autora,
– nazwę miejscowości dotyczącej legendy;
– prace należy nadesłać lub przynieść do Biblioteki Publicznej w poszczególnych
gminach powiatu kartuskiego (Biblioteki Samorządowej w Żukowie)

Kryteria oceny prac:
– zgodność z tematem
– pomysłowość
– terminowość nadesłania prac.

Termin dostarczenia prac upływa 23 sierpnia 2021 r.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi we wrześniu br.
Uczestnicy otrzymają dyplomy oraz książkę za udział, a nagrodzeni i wyróżnieni – nagrody rzeczowe
Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Danuta Rzepka tel. kontaktowy – 504 513 135.

REGULAMIN Kartuskie legendą malowane i pisane

OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczenie uczestnik pełnoletni
2. Oświadczenie opiekuna prawnego konkurs plastyczny
3. Oświadczenie opiekuna prawnego konkurs literacki
4. Oświadczenie uczestnik pełnoletni

COPYRIGHT © 2017  |  Regulamin
REALIZACJA:
Wróć do góry