WAKACJE Z KSIĄŻKĄ. Wakacyjny konkurs fotograficzny.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Wakacje z książką”!
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich miłośników fotografii i książek.
Czekamy na Wasze zdjęcia przedstawiające jak i gdzie czytacie książki w czasie wakacji.

(Poniżej prezentujemy fragmenty regulaminu konkursu. Cały regulamin dostępny jest w załączniku pod tekstem.)
Konkurs rozpoczyna się 26. czerwca 2020 r. i trwać będzie do 15. września 2020 r.
Wyłonienie laureatów nastąpi do 20. października 2020 r.
Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie www.bibliotekazukowo.pl.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnikiem konkursu może być każdy za wyjątkiem członków jury.
Celem konkursu „Wakacje z książką” jest: zwizualizowanie pasji czytania i miłości do książek,
 popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, dialogu ze światem i wyrażania emocji, 
 upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

Fotografie wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia (do pobrania poniżej) można wysyłać na adres: promocja@bibliotekazukowo.pl podając w tytule „Konkurs. Wakacje z książką” (minimalna rozdzielczość zdjęć 800×600, maksymalna rozdzielczość zdjęć 1920×1080) lub przynieść do jednej z placówek z Biblioteki Samorządowej w Żukowie. Prace wydrukowane muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora i należy do nich dołączyć wydrukowane zgłoszenie do konkursu. Minimalna wielkość wydrukowanych zdjęć: 10×15, maksymalna 20×30. Wydrukowane zdjęcia zostają własnością Organizatora.

Jeśli uczestnikiem konkursu jest dziecko – w jego imieniu kartę zgłoszenia podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Spośród nadesłanych prac jury konkursowe wyłoni laureatów, którym przyznane zostaną nagrody rzeczowe. 
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20. października 2020 r., a lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie www.bibliotekazukowo.pl. Informacja z dokładnym terminem uroczystego wręczenia nagród zostanie zamieszczona na stronie 
www.bibliotekazukowo.pl.


Życzymy zaczytanych wakacji!!!

Regulamin konkursu fotograficznego Wakacje z książką

Karta zgłoszenia

Plakat konkursowy do pobrania

COPYRIGHT © 2017  |  Regulamin
REALIZACJA:
Wróć do góry