Poszukiwany pracownik do Biblioteki w Chwaszczynie

Dyrektor Biblioteki Samorządowej w Żukowie

ogłasza nabór na stanowisko Bibliotekarz
Miejsce wykonywania pracy: Biblioteka Samorządowa w Żukowie, Filia w Chwaszczynie, ul. Żeromskiego 9 , 80-209 Chwaszczyno

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu

 

 1. Kandydat musi spełniać następujące wymogi:
  • Wykształcenie min. średnie
  • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej.
  • znajomość rynku wydawniczego,
  • umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej,
  • umiejętność pracy z czytelnikiem,
  • zdolności animacyjne,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i w zespole,

2.Mile widziana jest

• praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów pakietu MS Office oraz programów graficznych (podstawowych),
• znajomość i praca w elektronicznych systemach bibliotecznych
• umiejętność posługiwania się UKD,

• praktyki albo szkolenia w zakresie bibliotekarskim
• umiejętność pracy z czytelnikami, udostępnianie użytkownikom komputerów i pomoc w korzystaniu z nich.
• aktywne realizowanie powierzonych działań oraz własnych pomysłów,
• zaangażowanie w rozwój biblioteki oraz godne jej reprezentowanie,
• komunikatywność, wysoka kultura osobista, punktualność, skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w pracy,
• terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy,
• gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

 1. Forma i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko bibliotekarza”. w siedzibie Biblioteki Samorządowej w Żukowie, ul. Armii Krajowej 2 e, 83-330 Żukowo lub przesyłać na adres e-mail : bibpubzukowo@op.pl ; bibpubzukowo@wp.pl w terminie do27.07.2018 roku
 2. .Uwagi końcowe:
  • Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Dyrektora Biblioteki Samorządowej
  • W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu,
  • Kontaktować się będziemy telefonicznie lub e-mailowo z wybranymi kandydatami,
  • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej,
  • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

COPYRIGHT © 2017  |  Regulamin
REALIZACJA:
Wróć do góry